Ricardo is een verbinder. Hij weet mensen van verschillende pluimage samen te brengen en hen in beweging te zetten om gezamenlijk iets te bereiken. Hij brengt hiervoor vooral zichzelf mee. Hij weet je op onconventionele manier te verrassen en tot nadenken te zetten. Vanuit een bepaalde mate van luchtigheid weet hij serieuze zaken aan te kaarten en mensen een spiegel voor te houden.

Marieke Twigt, programmamanager VPS, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Tot de kern komen door het leggen van verbindingen

We leven allemaal in dezelfde wereld. Toch maken we (on)bewust onderscheid tussen onze werelden. We werken én we zijn trainer bij een voetbalclub, actief in een stadsmoestuin of begeleider op de school van onze kinderen. In theorie wordt dat de systeem- en leefwereld genoemd. De verbinding tussen deze twee werelden noem ik de kern. Daar gebeurt het.

© Balans Communicatie | Ricardo Buitinga | 06 53751742