‘Deze training heeft me veel zelfinzicht gegeven. En dat was af en toe best confronterend’.

Jolanda Joossen, eigenaar Quatro-J Beleidscommunicatie/LOK

Visie

Ik doe dit omdat ik geloof dat als er voldoende mensen gaan samenwerken uit de systeemwereld (bijvoorbeeld een (Rijks) overheid,  bank of groot bedrijf) en de leefwereld (sociaal ondernemers, initiatiefnemers in de stad, provincie of land) we de transitie kunnen maken die de komende jaren nodig is. Dan ontstaat een wereld waarin mensen samenwerken aan de grote uitdagingen op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn maar ook energie en duurzaamheid. Een wereld waarin we samen opereren vanuit de kern zonder de kwaliteit van de systeem- en leefwereld uit het oog te verliezen.

© Balans Communicatie | Ricardo Buitinga | 06 53751742