"In twee dagen tijd heeft Ricardo een nieuw tijdelijk werkbaar besturingsmodel voor onze organisatie gerealiseerd, inclusief een stappenplan voor de invoering ervan."

Henriette Treurniet, Plv. Directeur GHOR GGD

Samenwerking binnen- en tussen organisaties

Om een gemeenschappelijke opgave aan te pakken heb je vaak meerdere partijen nodig. Dat begint al in je eigen organisatie waar vaak meerdere afdelingen of diensten gaan over de opgave. Daarnaast heb je vaak te maken met andere organisaties, soms in dezelfde keten vaak ook daarbuiten. Nieuw is dat nu ook actieve burgers delen van de opgave helpen oplossen. Alle partijen hebben vaak hetzelfde doel maar niet hetzelfde belang. De kunst is om toch dat doel en de gemeenschappelijke opgave boven tafel te houden, zodat je echt samen werkt. 

 

© Balans Communicatie | Ricardo Buitinga | 06 53751742