Verandering

Verandering is eigenlijk de enige constante in ons leven. Zeker in de huidige periode die ook wel de transitieperiode wordt genoemd. 'Oude' systemen lopen tegen de grenzen van hun houdbaarheid aan en nieuwe oplossingen dienen zich voorzichtig aan. Een pasklaar antwoord op de opgaven en uitdagingen in dit tijdsgewricht is er nog niet. Samen zoeken we naar hoe we de wereld willen vormgeven. Balans Communicatie doet dat ook en helpt anderen graag mee te zoeken naar welke rol zij in deze verandering hebben.

 

Het leukste dat er is

Het bewerkstelligen van verandering op persoonlijk of organisatieniveau is het lastigste en voor Balans Communicatie ook het leukste dat er is. Het is iedere keer weer prachtig om te zien als het mensen lukt om met een open blik naar de wereld te kijken, te luisteren en tot nieuwe inzichten te komen. Nog mooier is het als mensen dan vanuit hun eigen cirkel van invloed tot handelen overgaan. Want iedere verandering begint met de eerste stap.

 

Veranderen van binnenuit

Balans Communicatie helpt mensen om met een open blik te kijken en luisteren en die nieuwe inzichten te vergaren. Om vervolgens hun omgeving te inspireren tot het maken van dezelfde stap. Zo helpt Balans Communicatie mensen te veranderen en door hun veranderende manier van handelen veranderen zij hun organisaties en omgeving.

 

Ricardo is een verbinder. Hij weet mensen van verschillende pluimage samen te brengen en hen in beweging te zetten om gezamenlijk iets te bereiken. Hij brengt hiervoor vooral zichzelf mee. Hij weet je op onconventionele manier te verrassen en tot nadenken te zetten. Vanuit een bepaalde mate van luchtigheid weet hij serieuze zaken aan te kaarten en mensen een spiegel voor te houden.

Marieke Twigt, programmamanager VPS, Ministerie van Veiligheid en Justitie

In de praktijk