Verandering

Verandering is eigenlijk de enige constante in ons leven. Zeker in de huidige periode die ook wel de transitieperiode wordt genoemd. 'Oude' systemen lopen tegen de grenzen van hun houdbaarheid aan en nieuwe oplossingen dienen zich voorzichtig aan. Een pasklaar antwoord op de opgaven en uitdagingen in dit tijdsgewricht is er nog niet. Samen zoeken we naar hoe we de wereld willen vormgeven. Balans Communicatie doet dat ook en helpt anderen graag mee te zoeken naar welke rol zij in deze verandering hebben.

 

Het leukste dat er is

Het bewerkstelligen van verandering op persoonlijk of organisatieniveau is het lastigste en voor Balans Communicatie ook het leukste dat er is. Het is iedere keer weer prachtig om te zien als het mensen lukt om met een open blik naar de wereld te kijken, te luisteren en tot nieuwe inzichten te komen. Nog mooier is het als mensen dan vanuit hun eigen cirkel van invloed tot handelen overgaan. Want iedere verandering begint met de eerste stap.

 

Veranderen van binnenuit

Balans Communicatie helpt mensen om met een open blik te kijken en luisteren en die nieuwe inzichten te vergaren. Om vervolgens hun omgeving te inspireren tot het maken van dezelfde stap. Zo helpt Balans Communicatie mensen te veranderen en door hun veranderende manier van handelen veranderen zij hun organisaties en omgeving.

 

"Ricardo is een gedrevene sociaal-maatschappelijk ondernemer. Zijn kracht zit in lenigheid van denken. Zo kan hij vraagstukken vanuit verschillende perspectieven ontwarren. Daarnaast kan hij bogen op kwaliteit van interactie. Hij spreekt verschillende talen verstaat de kunst van samen: opdrachten of vraagstukken definiëren. Hij creëert daarmee gezamenlijkheid en eigenaarschap. Hij doet dit vanuit een open houding wat hem zeer effectief maakt. Ik heb ervaren dat je Ricardo goed op het sociale domein kan inzetten als proces begeleider omdat hij vanuit de inhoud ook een serieuze sparring-partner is. Als je durft te vertrouwen op zijn vrije onafhankelijke geest dan krijg je zeker waar voor je geld."

Harm Benthem, stadsdeeldirecteur Loosduinen en Segbroek, Den Haag en opdrachtgever Stadsbetrokkenheid

In de praktijk

© Balans Communicatie | Ricardo Buitinga | 06 53751742