Samenwerking

Samenwerken is wat we dagelijks doen, in onze relatie, op ons werk en vaak ook in onze vrije tijd. Het is ook datgene wat niet altijd leidt tot wat beide of meerdere partijen willen. Vaak omdat er verschillende belangen of verwachtingen zijn. Wilt u een beter resultaat van uw samenwerking of een beter resultaat door samenwerking? Dan helpt Balans Communicatie u graag om belangen en verwachtingen inzichtelijk te maken of om partijen nader tot elkaar te brengen door ze het perspectief van de ander te laten zien.

 

Samenwerking in teams

Waar mensen samenwerken in een team nemen ze zichzelf mee. Dat gebeurt bewust en onbewust en heeft effect op hoe mensen zich gedragen in hun team en op de samenwerking en het beoogde resultaat van het team. Balans Communicatie gaat terug naar de kern, waartoe het team op aarde is en neemt daarin de context waarin het team opereert mee. Zo maken we samen inzichtelijk wat er speelt en wat mogelijke vervolgstappen zijn om de samenwerking in het team te verbeteren. Zodat het team weer de resultaten haalt, waar het voor aan de lat staat.

 

Samenwerking binnen- en tussen organisaties

Om een gemeenschappelijke opgave aan te pakken heb je vaak meerdere partijen nodig. Dat begint al in je eigen organisatie waar vaak meerdere afdelingen of diensten gaan over de opgave. Daarnaast heb je vaak te maken met andere organisaties, soms in dezelfde keten vaak ook daarbuiten. Nieuw is dat nu ook actieve burgers delen van de opgave helpen oplossen. Alle partijen hebben vaak hetzelfde doel maar niet hetzelfde belang. De kunst is om toch dat doel en de gemeenschappelijke opgave boven tafel te houden, zodat je echt samen werkt. 

 

 

"In twee dagen tijd heeft Ricardo een nieuw tijdelijk werkbaar besturingsmodel voor onze organisatie gerealiseerd, inclusief een stappenplan voor de invoering ervan."

Henriette Treurniet, Plv. Directeur GHOR GGD

In de praktijk