Projectleider bij dienst publieks zaken gemeente Den Haag

 

Vraagstuk van de opdrachtgever

De dienst publieke zaken van de gemeente Den Haag is in aanloop naar de decentralisatie van de zorg in 2015 <opzoeken hoe ze exact heten> op zoek naar initiatieven van burgers om de maatschappelijke opgave mede te realiseren. Het college heeft de Haagse Kracht centraal gesteld in haar programma en de bedoeling is dat duidelijk wordt wat (burger) initiatieven kunnen bijdragen en wat de rol van de gemeente daar dan in is.
Balans Communicatie werd gevraagd om als tijdelijk projectleider samenhang aan te brengen in de (innovatieve) projecten die bedacht waren, onderzoek te doen naar initiatieven in de stad en advies te geven over wat dit betekent voor de rol van DPZ.

Aanpak

Na gesprekken met alle projectleiders is gekozen om langs de golden Circles van Simon Sinek het waarom, hoe en wat van het programma Stadsbetrokkenheid voor 2014 en 2015 te formuleren. De waarom bestond eruit dat we willen weten wat werkt om jong en oud zorg te bieden. Dat deden we door te kijken welke samenwerkingsvormen wordt gevraagd van stad en stadhuis om de transitie in de zorg te helpen realiseren. Vragen waar we antwoord op zochten waren:

  • Welk maatschappelijk effect moet de samenwerking dan opleveren?
  • Welke rol vraagt dat van wie?
  • Welke financiering-en juridische vormen passen dan?
  • Welk gedrag past daar dan bij? (Luisteren, vertrouwen, loslaten, ruimte geven?
  • Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met verschillende projecten om antwoord te krijgen op deze vragen.
  • In 2015 wilden we weten wat werkt en dat blijvend werkend maken. Dat wilden we doen door zichtbaar te maken wat er is: resultaten van projecten en de initiatieven die er in de stad zijn op het gebied van zorg
  • Samenwerkingen uitbreiden en structureel maken waar zinvol en nieuwe samenwerkingen starten
  • Stoppen met samenwerking die geen maatschappelijk effect heeft

Werkzaamheden

Na gesprekken met opdrachtgever, teamleden en medewerkers in de stadsdelen is bovenstaande aanpak tot stand gekomen. Vervolgens zijn we gestart met de uitvoering van:

Bewonersfonds kleine initiatieven
bewoners kunnen budget aanvragen tot max 5000 euro om initiatieven in de zorg te starten of verder te brengen, we selecteerden sociaal ondernemers die per stadsdeel die het fonds beheerden en samen met stadsdeelmedewerkers initiatieven selecteerden voor het fonds

Informele stad
Een onderzoek naar de haarvaten van de samenleving in een wijk. Hoe zitten informele netwerken in elkaar en wat kunnen die bijdragen aan de opgave? Welke behoefte hebben die? En welke rol vraagt dit van de gemeente?

Innovatie in samenwerking
Een serie interviews met een dwarsdoorsnede van ambtenaren in de gemeente om te zien hoe zij in de transitie staan.

MAEX
Een manier om digitaal zichtbaar te maken wat de waarde is van initiatieven.

Onderzoek naar mogelijkheden van gedragsbeïnvloeding

Communicatie onderzoek door bureau Tabula Rasa in verschillende wijken om te zien hoe je je communicatie zo in kunt zetten dat je appelleert aan de (basis)houding die mensen hebben ten opzichte van de transitie in de zorg. Eerst werd onderzocht wat die houding dan überhaupt was.

Begin 2015 waren de opbrengsten en resultaten uit al deze projecten duidelijk. Eind april organiseerden we een grote Oploop Stadsbetrokkenheid voor alle betrokken partijen om de resultaten te delen en projecten verder te brengen.

Resultaat

In verschillende stadsdelen draait nog steeds het bewonersfonds kleine initiatieven. De samenwerking tussen stadsdelen en initiatieven vindt daar nu op een andere manier plaats.. Binnen het stadhuis worden vele vormen van op andere manieren werken uitgeprobeerd die passen binnen deze transformatie en geïnspireerd zijn door de aanpak van Stadsbetrokkenheid. Zo heeft Balans Communicatie een opdracht gedaan voor de dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn waar de vraag was om een vrijplaats te creëren voor nieuwe vormen van werken en innovatieve ideeën, het zogenaamde OCW Lab. Kortom er is een beweging op gang gebracht om anders te gaan werken om zo antwoord te kunnen geven op de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.