Wij willen bouwen aan een wereld waarin burgers, overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties maatschappelijke opgaven samen oppakken. Een wereld waarin we opereren vanuit de kern, zonder daarbij de kwaliteit van de systeem- en leefwereld uit het oog te verliezen. Om deze samenwerking voor elkaar te krijgen is het noodzakelijk dat we elkaar vertrouwen. Dit is de kern van de samenwerking. Daarom starten we in 2017 met de leergang: 'bouwen aan vertrouwen'.