Trainer Ministerie voor Infrastructuur en Milieu

Vraag opdrachtgever
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is op zoek naar manieren om gemeenschappelijke opgaven met de samenleving op te pakken. Zij gebruikt daarbij de vier kwadranten van het NSOB als uitgangspunt: rechtmatige overheid, presterende overheid, netwerkende overheid en responsieve overheid. De vraag is hoe haar ambtenaren de rollen herkennen, combineren en hoe en wanneer zij de rol van de responsieve overheid kunnen toepassen.

Werkwijze
Vanaf september 2016 tot en met april 2018 begeleiden 18 trainers in totaal 820 ambtenaren bij deze gemeenschappelijke zoektocht. De deelnemers maken de eerste dag kennis met de kwadranten en hoe ze die toepassen in hun werk. De tweede dag wordt dit rolgebruik verdiept en de derde dag wordt het geleerde geborgd. De deelnemers leren op individueel, groeps-en organisatie niveau.

Gezocht resultaat
Ambtenaren die in staat zijn om met de rollen te spelen en de juiste rol op het juiste moment te pakken. Dit zou een energieker samenspel met de samenleving moeten opleveren.