Overeenstemming vinden over besturingsmethodiek net gefuseerde GHOR GGD

Probleem opdrachtgever

De net gefuseerde GHOR GGD bestaat uit 2 delen: een projectbureau (ca 35 mensen) en een verenigingsbureau (ca 20 mensen). Hiernaast is er ook ondersteuning, ca 15 mensen, daar is de sturing voor geregeld. Op dit moment is de directeur voor alle adviseurs in het verenigingsbureau verantwoordelijk en de manager projectenbureau voor alle ruim 30 mensen in het projectbureau. Dit is niet werkbaar en ook niet wenselijk. We zoeken een werkend aansturingsmodel voor de vereniging. Met andere woorden: komen tot overeenstemming over besturingsmethodiek voor de hele vereniging (beide bureaus) en hoe deze te implementeren. Balans Communicatie wordt gevraagd om in één of meerdere sessies het management van de organisatie te helpen.

 

Aanpak

In twee sessies met het management zijn waarom, hoe en wat van de organisatie besproken. Conclusie na dag 1: het huidige besturingsmodel ondersteunt het waarom van de organisatie niet. De tweede dag is heel concreet gewerkt aan een tijdelijk besturingsmodel dat het waarom wel ondersteunt. 

Resultaat

In twee dagen tijd is een nieuw tijdelijk werkbaar besturingsmodel voor de organisati gerealiseerd, inclusief een stappenplan voor de invoering ervan en hoe de organisatie erin mee te nemen Het team heeft een duidelijke rolverdeling afgesproken.

 

Testimonial

Ricardo heeft zich in een rap tempo ingewerkt in de context waar wij zijn hulp bij vroegen. Hij is een goede luisteraar en maakt snel gedegen analyses. Dat combineert hij met een hoge mate van serieuze doelgerichtheid, zonder daarbij het contact met de groep te verliezen. In twee dagen was het onscherpe beeld waar me mee gestart waren, omgezet in een aantal heldere lijnen, waarlangs we de organisatie verder vorm konden geven.

Henriëtte Treurniet
Plv. Directeur